Tour ghép Sapa

BẢNG GIÁ TOUR GHÉP TUYẾN SAPA 2024

(Khởi hành từ Hà Nội – Giá áp dụng từ 01/01/2024)

MÃ TOUR

TÊN TOUR

TG

LKH

GIÁ TOUR

TOUR GHÉP SAPA 2 NGÀY 1 ĐÊM

DTV-SP01

Sapa – Hà Khẩu

01

Hàng ngày

750.000

DTV-SP02

Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng (Mây Sapa Hotel)

2N1D

Hàng ngày

1.980.000

Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng (The View Sapa Hotel)

2.080.000

Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng (Sapa Charm Hotel)

2.350.000

Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng (KK hotel, Bamboo Sapa hotel)

3.060.000

DTV-SP03

Sapa – Cát Cát – Fansipan (Long Anh hotel)

2N1D

Hàng ngày

1.850.000

Sapa – Cát Cát – Fansipan (Freesia hotel)

2.150.000

Sapa – Cát Cát – Fansipan (Mây Sapa hotel)

2.090.000

Sapa – Cát Cát – Fansipan (The View hotel)

2.180.000

Sapa – Cát Cát – Fansipan (Sapa Charm hotel)

2.450.000

Sapa – Cát Cát – Fansipan (KK hotel hoặc Bămboo Sapa Hotel)

3.050.000

DTV-SP04

Sapa – Hàm Rồng – Fansipan (Mây Sapa hotel)

2N1D

Hàng ngày

2.060.000

Sapa – Hàm Rồng – Fansipan (The View hotel)

2.170.000

Sapa – Hàm Rồng – Fansipan (Sapa Charm hotel)

2.450.000

Sapa – Hàm Rồng – Fansipan (KK hotel hoặc Bămboo Sapa Hotel)

3.050.000

DTV-SP05

Sapa – Cát Cát – Moana (Long Anh hotel)

2N1D

Hàng ngày

1.950.000

Sapa – Cát Cát – Moana (Mây Sapa hotel)

1.980.000

Sapa – Cát Cát – Moana (The View hotel)

2.080.000

Sapa – Cát Cát – Moana (Freesia Hotel)

2.250.000

Sapa – Cát Cát – Moana (Sapa Charm hotel)

2.450.000

Sapa – Cát Cát – Moana (Pistachio hotel)

2.800.000

Sapa – Cát Cát – Moana (KK hotel hoặc Bămboo Sapa Hotel)

3.060.000

DTV-SP06

Sapa – Cát Cát – Cầu kính Sapa (Ecologe Sapa Hotel)

2N1D

Hàng ngày

2.550.000

DTV-SP07

Sapa – Hàm Rồng – Thác Bạc – Trại nuôi cá Hồi (Ecologe Sapa hotel)

2N1D

Hàng ngày

2.180.000

DTV-SP08

Sapa – Cát Cát – Tả Van – Bãi Đá Cổ (Ecologe Sapa Hotel)

2N1D

Hàng ngày

2.260.000

DTV-SP09

Sapa - Cát Cát - Moana - Fansipan (ngủ ks Long Anh)

2N2D

Hàng ngày

2,100,000

Sapa - Cát Cát - Moana - Fansipan (Freesia Hotel)

2,400,000

Sapa - Cát Cát - Moana - Fansipan (Sapa Charm hotel)

2,650,000

Sapa - Cát Cát - Moana - Fansipan (Pistachio hotel)

2,950,000

Sapa - Cát Cát - Moana - Fansipan (KK hotel)

3,050,000

DTV-SP10

Sapa - Cát Cát - Lao Chải - Tả Van (ks Mây Sapa)

2N1D

Hàng ngày

2,250,000

Sapa - Cát Cát - Lao Chải - Tả Van (ks The View)

2,350,000

Sapa - Cát Cát - Lao Chải - Tả Van (ks Sapa Charm)

2,580,000

Sapa - Cát Cát - Lao Chải - Tả Van (ks KK hotel)

3,160,000

DTV-SP11

Sapa - Lao Chải, Tả Van - Giàng Tả Chải (ngủ homstay)

2N1D

Hàng ngày

1.990.000

TOUR SAPA 3 NGÀY 2 ĐÊM

DTV-SP12

Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng – Fansipan (Mây Sapa Hotel)

3N2D

Hàng ngày

2,650,000

Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng – Fansipan (The View hotel)

2,850,000

Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng – Fansipan (Sapa Charm Hotel)

3,350,000

Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng – Fansipan (KK hotel, Bamboo Sapa hotel)

4,250,000

DTV-SP13

Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng – Cầu kính Sapa (ks 3 sao)

3N2D

Hàng ngày

2.900.000

DTV-SP14

Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng – Thác Bạc trại nuôi cá hồi (ks 3 sao)

3N2D

Hàng ngày

2,650,000

DTV-SP15

Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng – Tả Van – Bãi Đá Cổ (ks 3 sao)

3N2D

Hàng ngày

2,650,000

DTV-SP16

Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng – Vườn Vô Cực (ks 3 sao)

3N2D

Hàng ngày

2,750,000

DTV-SP17

Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng - Bắc Hà (ks 3 sao)

3N2D

Hàng ngày

2,850,000

DTV-SP18

Sapa – Cát Cát – Moana – Fansipan (Long Anh Hotel)

3N2D

Hàng ngày

2,700,000

Sapa – Cát Cát – Moana – Fansipan (Freesia Hotel)

3,200,000

Sapa – Cát Cát – Moana – Fansipan (Mây Sapa Hotel)

2,650,000

Sapa – Cát Cát – Moana – Fansipan (The View Hotel)

2,850,000

Sapa – Cát Cát – Moana – Fansipan (Sapa Charm Hotel)

3,300,000

Sapa – Cát Cát – Moana – Fansipan (KK Hotel / Bamboo Sapa Hotel)

4,280,000

DTV-SP19

Sapa – Cát Cát - Moana - Fansipan - Chợ Bắc Hà (Long Anh Hotel)

3N2D

Thứ 6

3,250,000

Sapa – Cát Cát - Moana - Fansipan - Chợ Bắc Hà (Freesia Hotel)

3,750,000

Sapa – Cát Cát - Moana - Fansipan - Chợ Bắc Hà (Sapa Charm Hotel)

4,150,000

Sapa – Cát Cát - Moana - Fansipan - Chợ Bắc Hà (Pistachio Hotel)

4,750,000

Sapa – Cát Cát - Moana - Fansipan - Chợ Bắc Hà (KK hotel)

4,850,000

DTV-SP20

Sapa – Cát Cát – Fansipan – Bắc Hà (Long Anh Hotel)

3N2D

Thứ 7

3,150,000

Sapa – Cát Cát – Fansipan – Bắc Hà (Freesia Hotel)

3,650,000

Sapa – Cát Cát – Fansipan – Bắc Hà (Sapa Charm Hotel)

4,050,000

DTV-SP21

Sapa – Cát Cát - Moana - Fansipan - Chợ Cán Cấu (Long Anh hotel)

3N2D

Thứ 5

3,250,000

Sapa – Cát Cát - Moana - Fansipan - Chợ Cán Cấu (Freesia hotel)

3,750,000

Sapa – Cát Cát - Moana - Fansipan - Chợ Cán Cấu (Charm Hotel)

4,150,000

Sapa – Cát Cát - Moana - Fansipan - Chợ Cán Cấu (Pistachio hotel

4,700,000

Sapa – Cát Cát - Moana - Fansipan - Chợ Cán Cấu (KK hotel)

4,800,000

DTV-SP22

Sapa - Cát Cát - Fansipan - Chợ Cán Cấu (Long Anh hotel)

3N2D

Thứ 6

3,150,000

Sapa - Cát Cát - Fansipan - Chợ Cán Cấu (Freesia hotel)

3,650,000

Sapa - Cát Cát - Fansipan - Chợ Cán Cấu (Sapa Charm hotel)

4,050,000

Sapa - Cát Cát - Fansipan - Chợ Cán Cấu (Pistachio Hotel)

4,600,000

Sapa - Cát Cát - Fansipan - Chợ Cán Cấu (KK hotel)

4,700,000

DTV-SP23

Sapa – Cát Cát - Fansipan - Y Tý - Lũng Pô (ks Long Anh

3N2D

Hàng ngày

3,550,000

Sapa – Cát Cát - Fansipan - Y Tý - Lũng Pô (ks Freesia)

4,050,000

Sapa – Cát Cát - Fansipan - Y Tý - Lũng Pô (ks Charm)

4,400,000

Sapa – Cát Cát - Fansipan - Y Tý - Lũng Pô (ks Pistachio)

4,950,000

Sapa – Cát Cát - Fansipan - Y Tý - Lũng Pô (ks KK hotel)

5,050,000

DTV-SP24

Sapa - Lao Chải, Tả Van - Giàng Tả Chải - Cát Cát

3N2D

Hàng ngày

2.870.000

DTV-SP25

Sapa - Cát Cát - Lao Chải, Tả Van - Bắc Hà

3N2D

Thứ 6

3.550.000

DTV-SP26

Sapa - Cát Cát - Lao Chải, Tả Van - Trạm Tôn - Thác Bạc (Mây Sapa hotel)

3N2D

Hàng ngày

2,950,000

Sapa - Cát Cát - Lao Chải, Tả Van - Trạm Tôn - Thác Bạc (The View Hotel)

3,150,000

Sapa - Cát Cát - Lao Chải, Tả Van - Trạm Tôn - Thác Bạc (Sapa Charm hottel)

3,690,000

Sapa - Cát Cát - Lao Chải, Tả Van - Trạm Tôn - Thác Bạc (KK hotel)

4,650,000

Sapa - Cát Cát - Lao Chải, Tả Van - Trạm Tôn - Thác Bạc (Bamboo hotel)

4,650,000

DTV-SP27

Sapa – Cát Cát – Lao Chải - Tả Van – Giàng Tả Chải – Sử Pán

3N2D

Hàng ngày

3,550,000

TOUR SAPA 4 NGÀY 3 ĐÊM

DTV-SP28

Sapa – Cát Cát - Moana - Fansipan - Y Tý - Lũng Pô (ks Long Anh)

4N3D

Hàng ngày

4,200,000

Sapa – Cát Cát - Moana - Fansipan - Y Tý - Lũng Pô (ks Freesia)

4,700,000

Sapa – Cát Cát - Moana - Fansipan - Y Tý - Lũng Pô (ks Charm)

5,100,000

Sapa – Cát Cát - Moana - Fansipan - Y Tý - Lũng Pô (ks Pistachio)

5,650,000

Sapa – Cát Cát - Moana - Fansipan - Y Tý - Lũng Pô (ks KK hotel)

5,750,000

TOUR LIÊN TUYẾN SAPA – HÀ GIANG

DTV-LTMN01

Sapa - Fansipan - Hà Giang

5N4D

Thứ 4

4,850,000

DTV-LTMN02

Hà Giang – Sapa – Fansipan

5N4D

Thứ 6

4,850,000

DTV-LTMN03

Sapa – Fansipan – Hà Giang (đi ngày về đêm)

4N4D

Hàng ngày

4.600.000

DTV-LTMN04

Hà Giang – Sapa - Fansipan (đi đêm về ngày)

4N4D

Hàng ngày

4.600.000

(Giá dành cho khách lẻ ghép đoàn)

 GHI CHÚ:

- Bảng giá tour trên áp dụng cho khách lẻ ghép đoàn, giá áp dụng cho khách hàng mang quốc tịch Việt Nam. Giá tour áp dụng cho ngày thường, không áp dụng cho các ngày lễ, tết.
- Một số lưu ý khi đi tour bằng xe giường nằm, xe cabin:
           + Đối với tuyến tour ghép sapa hàng ngày do đặc thù sử dụng xe giường nằm hoặc xe cabin, vì vậy điểm đón trả khách sẽ áp dụng đón trả tại các văn phòng xe có thể không nằm trong khu vực phố cổ Hà Nội mà nằm trên trục đường đê Trần Khát Trân, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải do xe giường nằm không được phép di chuyển vào trong phố cổ.
           + Lưu ý về thời gian tập trung: quý khách vui lòng có mặt tại điểm hẹn trước 5-10 phút để khi xe qua đón sẵn sàng lên xe, trong trường hợp xe qua đón mà quý khách chưa có mặt tại điểm hẹn xe chúng tôi sẽ di chuyển đến điểm đón khác, khi đó quý khách sẽ phải tự di chuyển ra điểm đón tiếp theo để nhập đoàn tour (Chi phí di chuyển tới điểm đón tiếp theo quý khách tự chi trả).
           + Đặc thù tour ghép có sử dụng xe trung chuyển là xe giường nằm nên chiều đi và chiều về bằng xe giường nằm sẽ không có HDV đi cùng quý khách. HDV sẽ đón và phục vụ đoàn bắt đầu từ Sapa.
- Tour ghép nên lịch trình thăm quan có thể thay đổi (thay đổi đảo vị trí các điểm thăm quan lên trước hoặc xuống sau cho phù hợp với tình hình thời tiết, điều kiện giao thông....nhưng vẫn đảo bảo đủ điểm thăm quan trong chương trình.
- Tất cả các tour có sử dụng xe điện, vé tàu hỏa, vé cáp treo đều chưa bao gồm tgiá vé các dịch vụ trên trong chương trình tour.
- Phòng nghỉ tại khách sạn trong chương trình đang áp dụng giá phòng standard hoặc Superior. Tiêu chuẩn 2 người lớn/ 1 phòng, nhóm lẻ người ngủ phòng 3 người, nếu quý khách yêu cầu hạng phòng khác hoặc muốn nhận phòng sớm hoặc muốn nghỉ 1 mình 1 phòng vui lòng liên hệ để biết chính sách phụ thu theo từng khách sạn.
- Giờ nhận phòng khách sạn / bungalow: 14h00 - Giờ trả phòng khách sạn / Bungalow: trước 12h00.
- Quý khách nên mang theo áo ấm, ô, dù, áo mưa, giầy mềm, đồ dùng, thuốc men, CMND/Hộ chiếu cá nhân khi đi tour.
- Quý khách tự bảo quản hành lý, tư trang cá nhân hoặc gửi tại két sắt an toàn tại khách sạn. Công ty không chịu trách nhiệm nếu đồ đạc của quý khách bị mất. 

GIÁ TOUR DÀNH CHO TRẺ EM:

. Trẻ em dưới 4 tuổi: Miễn phí, các chi phí phát sinh cho bé bố mẹ tự chi trả, không chiếm ghế trên xe. Gia đình 2 người chỉ được kèm theo 01 trẻ em miễn phí, tù trẻ em dưới 4 tuổi thứ 02 tính 50% giá tour người lớn (chi phí 50% giá tour người lớn này bao gồm: ghế ngồi trên xe, ăn trưa. Vé thắng cảnh cho bé (nếu có) bố mẹ tự chi trả cho bé).

- Trẻ em từ 4 - 8 tuổi: tính 75% giá tour người lớn, bao gồm ghế ngồi trên xe, ăn trưa. Vé thắng cảnh của trẻ áp dụng theo giá vé trẻ em, trường hợp tại điểm thăm quan nếu trẻ em này bị tính vé thăm quan như người lớn thì công ty du lịch chỉ chi trả tối đa 75% giá vé thắng cảnh của người lớn, phần chi phí phát sinh chênh lệch giữa vé thắng cảnh trẻ em và người lờn bố mẹ tự chi trả cho bé. Gia đình 2 người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ em trong độ tuổi tính phí ưu đãi 75% giá tour người lớn, từ trẻ em thứ 2 trong độ tuổi này tính 100% giá tour người lớn.
- Trẻ em từ 09 tuổi trẻ lên: tính giá như người lớn.

DỊCH VỤ HỖ TRỢ THEO TOUR: 

- Dịch vụ xe đón tiễn sân bay Nội Bài: 
         + Xe 4 - 5 chỗ giá từ 350.000 - 400.000 đồng/lượt.
         + Xe 7 chỗ, giá từ 450.000 - 550.000 đồng/lượt.
         + Xe 16 chỗ, giá từ 750.000 đồng- 850.000 đồng/lượt.
- Dịch vụ đặt phòng khách sạn phố cổ Hà Nội: 
         + Đặt phòng khách sạn tiêu chuẩn, dorm.
         + Đặt phòng khách sạn 2 sao.
         + Đặt phòng khách sạn 3 sao.
         + Đặt phòng khách sạn 4 sao. 

Bạn cần hỗ trợ tư cấn thêm thông tin hoặc đặt giữ chỗ dịch vụ tour, đừng ngại, hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn thông tin hoàn toàn miễn phí. 
Chúng tôi không khẳng định giá rẻ nhất nhưng chúng tôi cam kết dịch vụ uy tín, chất lượng tốt nhất trong tầm giá cho bạn và luôn hỗ trợ bạn 24/7 trong suốt quá trình bạn sử dụng các dịch vụ đã đăng ký của chúng tôi ! 

Hotline hỗ trợ tư vấn miễn phí 24/7: 0984.247.468

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH 247 VIỆT NAM
Trụ sở: Khu Binh Sơn - TT.Chúc Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội.
VPGD: Tầng 4, tòa nhà HUD3, số 121-123 đường Tô Hiệu, P.Nguyễn Trãi, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội
Hotline: 0888.313.369 - 0984.247.468 - 0948.247.486
Email: dieuhanhdulich247@gmail.com
Fanpage: 
https://www.facebook.com/Dulich247Vietnam
 
Hotline tư vấn miễn phí 24/7:
0888.313.369
0984.247.468
0948.247.486
Email: dieuhanhdulich247@gmail.com 
 
 
 
 

Thuê xe du lịch Hotline: 0984.247.468 / 0948.247.486 - Mr.Cường

back to top